HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

harmonogram

Planowane działania w ramach projektu „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów

w zawodzie technik technologii odzieży”.

 

czerwiec i wrzesień 2015

 • poinformowanie o projekcie lokalnego środowiska, zamieszczenie informacji w lokalnej prasie i na stronie internetowej szkoły ,
 • określenie liczby zainteresowanych potencjalnych uczestników projektu,
 • opracowanie regulaminu rekrutacji,
 • powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
 • sporządzenie wzoru formularza aplikacyjnego dla kandydata

październik 2015

 

 • przeprowadzenie rekrutacji  dla grupy 1 na zasadach określonych w regulaminie,
 • ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników projektu oraz listy uczestników rezerwowych,
 • określenie potrzeb zakwalifikowanych uczestników w zakresie kursu języka angielskiego zawodowego,
 • zebranie z rodzicami uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

W okresie od listopada 2015  do marca 2016:

Grupa 1

15 godz. kurs języka angielskiego  z czego:

10 godzin przeznaczone na utrwalenie umiejętności typowej konwersacji umożliwiającej komfortowe funkcjonowanie za granicą;

5 godzin języka branżowego zawodowego ze specjalistyczną terminologią z zakresu przemysłu mody(pod uwagę brani są uczestnicy rezerwowi).

8-godzinne warsztaty z zakresu przygotowania organizacyjnego i pedagogicznego-etycznego (pod uwagę brani są uczestnicy rezerwowi).

3- godzinne warsztaty obejmujące wiedzę dotyczącą geografii, historii i dorobku kulturowego odwiedzanego kraju.

W  okresie 06.03.2016 – 19.03.2016 – pobyt w Hiszpanii

 • praktyka zawodowa w hiszpańskiej Szkole Mody Sevilla de Moda w mieście Sevilla, region ANDALUZJA,
 • wycieczka do wybranego miasta Andaluzji
 • realizacja  programu kulturowego

Marzec – kwiecień  2016

 

 • przeprowadzenie rekrutacji  dla grupy 2 na zasadach określonych w regulaminie,
 • ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników projektu oraz listy uczestników rezerwowych,
 • określenie potrzeb zakwalifikowanych uczestników w zakresie kursu języka angielskiego zawodowego,
 • zebranie z rodzicami uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

 

W okresie od kwietnia 2016 do czerwca 2016:

Grupa 2

15 godz. kurs języka angielskiego  z czego:

10 godzin przeznaczone na utrwalenie umiejętności typowej konwersacji umożliwiającej komfortowe funkcjonowanie za granicą;

5 godzin języka branżowego zawodowego ze specjalistyczną terminologią z zakresu przemysłu mody(pod uwagę brani są uczestnicy rezerwowi).

8-godzinne warsztaty z zakresu przygotowania organizacyjnego i pedagogicznego-etycznego (pod uwagę brani są uczestnicy rezerwowi).

3- godzinne warsztaty obejmujące wiedzę dotyczącą geografii, historii i dorobku kulturowego odwiedzanego kraju.

 

W okresie 18.09.2016 – 01.10.2016 – pobyt w Hiszpanii

 

 • praktyka zawodowa w hiszpańskiej Szkole Mody Sevilla de Moda w mieście Sevilla, region ANDALUZJA,
 • wycieczka do wybranego miasta Andaluzji
 • realizacja  programu kulturowego

Działania wspólne dla wszystkich grup:

 

 • rezerwacja biletów lotniczych – najpóźniej na 2 miesiące przed każdym wyjazdem grupy
 • wybór oferty ubezpieczenia i ubezpieczenie uczestników projektu, wybór środka transportu do miejsca wylotu – najpóźniej na miesiąc przed każdym wyjazdem grupy
 • zebrania z uczestnikami i ich rodzicami – na bieżąco na każdym etapie projektu
 • podpisanie umów o staż z uczestnikami projektu – najpóźniej na 2 miesiące przed wyjazdem grupy
 • prowadzenie dokumentacji potwierdzającej odbywane zajęcia, monitorowanie i kontrola ich przebiegu – na bieżąco
 • proces ewaluacji przygotowania językowo – pedagogicznego – po każdym szkoleniu
 • monitoring i ewaluacja przebiegu praktyk i zajęć kulturalno – językowych w Hiszpanii – w trakcie pobytu każdej z grup
 • sporządzanie notatek przez uczestników na temat każdego działania podejmowanego w ramach projektu – na bieżąco
 • sporządzenie raportu końcowego przez uczestników – w ciągu 30 dni po zakończeniu praktyki
 • przygotowanie prezentacji przez uczestników dotyczących odbytej praktyki – w ciągu 4 tygodni po odbytym stażu
 • rozpowszechnienie rezultatów projektu – na bieżąco i po każdej mobilności – konferencje, spotkania, wywiady, notatki prasowe

 

listopad- grudzień 2016

 • Podsumowanie działań w projekcie – konferencja podsumowująca realizację projektu
Skip to content