„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”

„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” 

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – VI edycja jest projektem systemowym Samorządu Województwa Śląskiego, w ramach którego zostanie przyznanych400 stypendiów uczniom/uczennicom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Stypendystki i stypendyści zostaną również objęci opieką dydaktyczną przez swoich nauczycieli, pedagogów lub doradców zawodowych, która ma im pomóc  w poszerzaniu wiedzy i zainteresowań oraz w wydatkowaniu środków stypendialnych.

VI edycja projektu jest kontynuacją działań ułatwiających dostęp do edukacji młodzieży zamieszkującej w województwie śląskim.

Więcej szczegółów na stronie efs-stypendia.slaskie.pl

Dokumenty które należy złożyć aby ubiegać się o stypendium znajdują się pod linkiem
kliknij

Skip to content