KADRA

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

Nazwisko i imię nauczyciela Nauczane przedmioty
mgr Benasiewicz Kornelia
mgr Bielenin Łukasz wychowanie fizyczne
mgr Biernat Jan informatyka, przedmioty zawodowe
mgr Błahut Barbara przedmioty zawodowe
mgr Bogoniowska Ewa matematyka
dr Butor Rafał historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
mgr Byszko-Pałka Beata język angielski
mgr Chrzanowska Maria wdż, nauczyciel bibliotekarz
mgr Dominik Przemysław przedmioty zawodowe
mgr Drabek Magdalena język polski
mgr Fodczuk Ewa przedmioty zawodowe
mgr Gajek Jarosław chemia, przedmioty zawodowe
inż. Handzlik Sebastian  informatyka, przedmioty zawodowe
mgr Holerek Grzegorz przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości
mgr Jaworowska Krystyna język francuski
mgr Jurczyk Ewa język angielski
mgr Jurczyk Iwona język angielski
mgr Kanafek Roman religia
mgr Karus Anna chemia, przedmioty zawodowe
mgr Kasztalska Magdalena język polski
mgr Korczyk Bogusław edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Kowalewski Sławomir wychowanie fizyczne
mgr Kowalska Teresa chemia, przedmioty zawodowe
mgr Kozaczko Sonia język angielski
mgr Kubicka Iwona matematyka
mgr Kujawska-Tomasik Jolanta biologia
mgr Kuzawińska-Sikora Anna przedmioty zawodowe
mgr Kwoka Bożena chemia, przedmioty zawodowe
mgr Legut Krzysztof religia
mgr Lewicki Ryszard podstawy przedsiębiorczości
mgr Leżański Marcin edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
mgr Lisowska Ewa język niemiecki
mgr Łogusz Iwona przedmioty zawodowe
mgr Łojewska Marzena język niemiecki
mgr Łozińska Wanda biologia, chemia,
mgr Mamica Beata język niemiecki
mgr Marcinów Jadwiga przedmioty zawodowe
mgr Maśka Anna przedmioty zawodowe
mgr Michalak-Walusiak Jolanta matematyka
mgr Michalska Gabriela geografia
mgr Nowak Alicja kompetencje spoleczne
mgr Owczarz Danuta język niemiecki
mgr Pacyński Marcin matematyka, fizyka
mgr Parcheta Piotr informatyka, matematyka, przedmioty zawodowe
mgr Pastwa Dagmara język angielski
mgr Pawlus Teresa podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
mgr Pieńkowska Teresa język polski
mgr Pietraszko Magdalena
mgr Pięta Stanisaw historia
mgr Pokładnik Beata rewalidacja
dr Prus Wojciech przedmioty zawodowe
mgr Pudło Iwona chemia, przedmioty zawodowe
mgr Pustówka-Wolff Krystyna matematyka
mgr Ratajczak Tomasz przedmioty zawodowe
mgr Rojkowski Jacek przedmioty zawodowe
mgr Sadlok Radosław przedmioty zawodowe
mgr Sadowska Monika język angielski
mgr Skrzypek Małgorzata historia, wiedza o kulturze
mgr Sroka Bogdan przedmioty zawodowe
mgr Stańczyk Michał wychowanie fizyczne
mgr Szwed Katarzyna język polski
mgr Tkocz Anna geografia
mgr Wanot Bożena nauczyciel bibliotekarz, pedagog szkolny
mgr Wciślak Arkadiusz język angielski
mgr Wita-Ziegler Monika przedmioty zawodowe
mgr Wojtyłko Anna wychowanie fizyczne
mgr Wrzosok Jolanta przedmioty zawodowe
mgr Zając Blandyna przedmioty zawodowe
mgr Zawarus Piotr religia
mgr Zieliński Jacek informatyka
mgr Zontek Ewa pedagog szkolny

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI W ROKU SZKOLNY 2020/2021:

Pracownik Stanowisko
Dunikowska Izabela referent ds. administracyjnych
Kosmowska Agnieszka kierownik administracyjno-gospodarczy
Kulpa Jadwiga specjalista ds. kadr
Parcheta Piotr informatyk
Popardowska Maria specjalista ds. finansowych
Stańczyk Michał inspektor ds. BHP
Witek Ewelina sekretarz szkoły

 

PRACOWNICY OBSŁUGI W ROKU SZKOLNY 2020/2021:

Pracownik Stanowisko
Cisowska Jadwiga pracownik sprzątający
Kobiałka Urszula pracownik sprzątający
Malchar Grażyna pracownik sprzątający
Matras Maria pracownik sprzątający
Mitek Mariola portier
Mitek Zdzisław konserwator
Paluszik Gabriela pracownik sprzątający
Targoński Zenon  portier
Wolak Anna pracownik sprzątający
Wróbel Mirena pracownik sprzątający

 

Skip to content