WYDZIAŁ TEKSTYLNO-ARTYSTYCZNY

tpm

WYDZIAŁ TEKSTYLNO-ARTYSTYCZNY

PROPONOWANE PROFILE KSZTAŁCENIA

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY (Technikum nr 1)

KRAWIEC (Branżowa Szkoła I Stopnia)

CHARAKTERYSTYKA PROFILU

Uczeń profilu zdobędzie wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu szeroko rozumianej branży tekstylnej. Absolwent szkoły powinien umieć:

- projektować wyroby odzieżowe ( z naciskiem na projektowanie materiałowe,   technologiczne, techniczne) i wykonywać je przy użyciu maszyn i urządzeń przeznaczonych do tego celu

- opracować dokumentacje wyrobów, organizować i kontrolować procesy wytwarzania takich wyrobów

- realizować działania związane z marketingiem mody

Technik przemysłu mody zastępuje zawód technika technologii odzieży, który obowiązywał w dotychczasowej klasyfikacji zawodów. Zmianom uległy treści zawarte w podstawie programowej opisującej konkretne umiejętności. Nowością w profilu absolwenta szkoły odzieżowej są efekty kształcenia związane z marketingiem i sprzedażą. Zdefiniowane na nowo kwalifikacje odpowiadają na aktualne potrzeby rynku pracy i wpisują się w oczekiwania przedsiębiorców z sektora odzieżowego.

Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę do podjęcia pracy lub  kontynuowania kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog, specjalista od aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej, specjalista od promocji i dystrybucji kolekcji.

1_

I. Przedmioty zawodowe  nauczane są w przyjemnych i nowocześnie      wyposażonych pracowniach

a) NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYSLE ODZIEŻOWYM

b) PRACOWNIA KONSTRUKCJI ODZIEŻY

c) TECHNOLOGIA PRODUKCJI ODZIEŻY

d) PRACOWNIA PROJEKTOWANIA UBIORU

e) PRACOWNIA MATERIAŁOZNAWSTWA

f) PRACOWNIA KREOWANIA UBIORÓW

g) PRACOWNIA KONFEKCJONOWANIA – zajęcia odbywają się w CKP

 

Twoja pasja i zainteresowanie modą to wspaniały impuls do rozpoczęcia nauki na tym kierunku, gdzie przeżyjesz przygodę przygotowując własną kolekcję ubiorów czy organizując sesję zdjęciową. Spróbujesz swoich sił na pokazach mody, zobaczysz jak pracują profesjonalni projektanci biorąc udział w Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursach dla młodych projektantów. Zaczniesz patrzeć  na modę okiem specjalisty.

portfolio klaudia_

B C

Nauczysz się:

 • rozpoznawać materiały odzieżowe i dobierać je do asortymentu odzieży,
 • przygotowywać konstrukcje odzieży,
 • wykonywać projekty plastyczne modelu ubioru,
 • organizować i kontrolować procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • szyć zaprojektowane kolekcje,
 • przygotowywać profesjonalny pokaz mody,

Czerwony płaszcz 05_

A wszystko to przy użyciu najnowszych technologii i technik komputerowych.

 

II. Praktyki, wycieczki naukowe

Wiedza zdobywana w szkole uzupełniana jest poprzez organizację praktyk zawodowych, wizyt studyjnych oraz wycieczek naukowych.

Do ogólnych celów praktyki zawodowej zalicza się:

 •  przygotowanie do praktycznego wykonywania danego zawodu
 •  poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach
 •  zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych
 •  poznawanie środowiska zawodowego, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywanie realnych problemów zawodowych
 •  kształtowanie wysokiej kultury zawodowej i organizacji pracy odpowiadające współczesnym tendencjom w rozwoju firm
 •  praktyczne zastosowanie wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych zdobytych w Bielskiej Szkole Przemysłowej
 •  kształtowanie kreatywności i innowacyjności uczniów i słuchaczy.

6_ 7_

III. Portfolio

W ciągu pięcioletniej nauki zgromadzisz materiały do wizytówki zawodowej jaką jest portfolio. Będzie to dokumentacja prac w postaci projektów, zdjęć oraz dokumentacja osiągnięć w postaci nagród, dyplomów, zarejestrowanych wywiadów oraz artykułów prasowych

 

IV.  Nasze osiągnięcia

Kolekcje młodych projektantów są rdzo wysoko oceniane przez komisje międzynarodowych oraz ogólnopolskich konkursów. Na swoim koncie mamy wiele sukcesów, które są zawsze mocno nagłaśniane  w prasie lokalnej oraz branżowej .

 

V. Zajęcia pozadydaktyczne

Okazją do prezentacji dorobku twórczego są również imprezy szkolne i lokalne. Wszystkie modelki i modele to uczniowie BSP. Na zajęciach KOŁA MODELEK i KOŁA TWORZENIA KOLEKCJI ODZIEŻY  poznają tajniki przygotowania profesjonalnych pokazów mody: poruszanie się po wybiegu, dobór choreografii, podkładu muzycznego a także makijażu i fryzur do prezentowanego wyrobu odzieżowego.

fryzury całosc_

Dzięki współpracy z KOŁEM FOTOGRAFICZNYM organizowane są profesjonalne sesje fotograficzne.

 

VI. Możliwości rozwoju kariery zawodowej

Jeżeli spodoba Ci się kierunek swoją wiedzę i umiejętności możesz rozwijać kontynuując naukę na uczelniach wyższych na wybranym kierunkach

artystycznych i technicznych (wzornictwo, projektowanie odzieży, inżynieria materiałów włókienniczych, itp.)

Oferta jest bogata:

 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi,
 • Viamoda – Wyższa Szkoła Mody w Warszawie
 • MSKPU – Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie.
 • Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Techniczna Wzornictwo i Projektowanie Mody w Katowicach
 • Krakowskie Szkoły Artystyczne KSA Szkoła Mody SAPU
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna – Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych w Bielsku-Białej

Przygoda z modą pozwala absolwentom tego kierunku podejmować własną działalność gospodarczą: otwierać własne studia mody, salony krawieckie czy szukać zatrudnienia w firmach już istniejących. Dyplom Technika Technologii Odzieży jest doskonałą przepustką do znalezienia zatrudnienia zarówno w firmach polskich jak i zagranicznych.

 

VII. Co sądzą  uczniowie oraz absolwenci wydziału tekstylno- artystycznego o wybranym przez siebie kierunku kształcenia:

 

„Szkoła mody to fascynująca przygoda i znakomity start do nauki w szkołach artystycznych i technicznych”

„Szkoła posiada nowoczesne narzędzia do projektowania, modelowania i tworzenia kolekcji odzieżowych”

„Zajęcia Koła Modelek dają szansę na start na profesjonalnych wybiegach”

„ Mamy wspaniałe grono pedagogiczne i jeżeli ktoś wie, po co przyszedł do tej szkoły i co się tu robi to na pewno dużo wyniesie z zajęć i odniesie sukces zawodowy”

„Wybór technikum dużo mi dał. Będę miała zarówno maturę jak i konkretny zawód a w dzisiejszych czasach to jest ważne”

„Przygotowanie pracy konkursowej to start do świata mody. Projektując nie tylko przygotowywałam ubrania ale także modelki ich fryzury i makijaże:

„Nauczyciele kierują nas na konkursy, pomagają w przygotowaniu kolekcji, organizują wyjazdy”

 

ZAPRASZAMY

 

Rekrutacja – informacje
Skip to content