Terminy rekrutacji

Rejestracja elektroniczna na stronie https://slaskie.edu.com.pl
16 maja – 20 czerwca godz. 15.00
Złożenie w sekretariacie BSP wydrukowanego i uzupełnionego wniosku
16 maja – 20 czerwca godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o  przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
24 czerwca – 13 lipca (godz. 15.00)
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
20 lipca
Wydanie skierowania na badania
do 25 lipca
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów:

1.      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

2.      zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

3.      zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

21 lipca – 28 lipca

godzina 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 lipca

do godziny 14.00

 

Skip to content