Międzyszkolne Kółko Chromatograficzne w BSP zapraszamy

W roku szkolnym 2020/21 w Bielskiej Szkole Przemysłowej rozpoczyna działalność Międzyszkolne Kółko Chromatograficzne.

Program Kółka obejmuje poszerzenie zakresu wiadomości zawartych w programie nauczania w szkołach ponadpodstawowych, a w szczególności programu rozszerzonego chemii do liceum ogólnokształcącego oraz programów przedmiotów zawodowych realizowanych w klasach o odpowiednich specjalnościach w technikach.

Uczestnictwo w zajęciach kółka pozwala uczniowi pogłębić wiadomości nt. zagadnień z zakresu chemii ogólnej, chemii fizycznej, termodynamiki, mechaniki płynów i innych działów fizyki. Oprócz ogólnego rozwoju intelektualnego, z zajęć kółka uczeń wynosi znaczące przygotowanie do rozwiązywania zadań maturalnych z przedmiotów przyrodniczych w zakresie rozszerzonym oraz do egzaminów zawodowych w klasach techników o odpowiednich specjalnościach.

Działalność tego kółka zainteresowań związana jest z osiąganiem różnorodnych celów kształcenia i wychowania w ramach zajęć pozalekcyjnych. W przypadku Międzyszkolnego Kółka Chromatograficznego na szczególną uwagę zasługują następujące cele.

Więcej szczegółów jest dostępne w pliku pdf