Druki do pobrania

d_o_pr_pf_p_p_w

DRUKI DO POBRANIA
Poniższe druki można dostarczyć osobiście do szkoły lub po zeskanowaniu przesłać na adres
email: bsp.sekretariat@gmail.com

  1. Ze względu na pandemię COVID-19 wprowadzono możliwość złożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie do 25 września 2020. We wrześniu będzie możliwość nieodpłatnego wykonania badań w szkole. Zaświadczenie w tym terminie mogą złożyć kandydaci którzy poinformują szkołę o braku możliwości wcześniejszego złożenia zaświadczenia. Poniżej można pobrać druk służący do tego celu.
    Pobierz: ”Oświadczenie dotyczące zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie”.
  1. Kandydaci muszą złożyć deklarację dotyczącą uczestniczenia, bądź nieuczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie. Poniżej można pobrać odpowiedni druk służący do tego celu.

Informacje o kierunkach  kształcenia w pliku PDF