WYNIKI EWALUACJI .

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

DLA PIERWSZEJ, DRUGIEJ, TRZECIEJ, CZWARTEJ GRUPY UCZESTNIKÓW

PROGRAMU „POWERVET”

BIELSKA SZKOŁA PRZEMYSŁOWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży, Technik Przemysłu Mody, Technik Urządzeń i Systemów Energii Odnawialne

Hiszpania: 17.04.2018-28.04.2018

                  04.06.2018 -15.06.2018

                29.10.2018- 9.11.2018

                  04.03.2019- 15.03.2019

Po powrocie każdej grupy  stażystów z Hiszpanii  uczestniczących w rozpoczętym w sierpniu 2017 roku programie „POWERVET”, koordynatorki (Iwona Łogusz oraz Gabriela Michalska) otrzymały od każdego uczestnika, ankietę ewaluacyjną, której celem było uzyskanie opinii uczestników w zakresie korzyści, jakie odnieśli z odbywania stażu zagranicznego, objętego w/w programem, a także wskazanie tych obszarów organizacji staży, które należałoby zmienić czy usprawnić. Uzyskane wypowiedzi, stanowiące odpowiedzi na konkretne pytania ankiety ewaluacyjnej wraz z wynikami ewaluacji, przeprowadzonej na miejscu praktyk w Sevilli przez hiszpańskich nauczycieli szkoły w, której młodzież odbywała staż, stanowią bogate źródło informacji o przebiegu staży, jak i zawierają liczne uwagi, które pomogły koordynatorkom usprawnić prace organizacyjne w celu doskonalenia organizacji kolejnych wyjazdów grupowych, jak i zwiększenia korzyści uzyskiwanych przez uczennice w sferze zdobywania wiedzy zawodowej i szlifowania znajomości języka. /W załączeniu wypełnione przez uczestników formularze naszej ankiety ewaluacyjnej.

Pierwsze pytanie ankiety ewaluacyjnej brzmiało jak zwykle: „ Proszę wymienić dwie zalety udziału w programie „Powervet”. Wszyscy uczestnicy  docenili  możliwość poznania kultury, zabytków, przyrody  pięknej Hiszpanii. Bardzo dojrzałe wydaje się być sformułowanie mówiące o poszerzeniu horyzontów poznawczych, lepszego rozumienia złożoności świata poprzez poznawanie życia, kultury materialnej i duchowej innych nacji, co jest, rzecz jasna, niezwykle istotne z punktu widzenia idei kreujących Unię Europejską. Drugą najczęściej wymienianą korzyścią wynikającą z odbytego stażu było nabycie nowych doświadczeń  z zakresu nauczanych zawodów. Dla uczniów z kierunku TPM -zagadnienia dotyczące marketingu mody, dla kierunku TTO – technologie dotyczące konfekcjonowania  w sposób miarowy regionalnych strojów i dodatków zdobniczych w warunkach funkcjonowania małych pracowni krawieckich, dla kierunku TUiSEO- nowoczesne technologie w dziedzinie energetyki odnawialnej.

Drugie pytanie ankiety ewaluacyjnej brzmiało :” Proszę wymienić dwie wady udziału w programie”. Dwudziestu sześciu stażystów nie podało żadnych powodów do niezadowolenia z udziału w stażu, pięciu stażystów wskazało na zbyt krótki czas praktyk, siedmiu stażystów życzyłoby sobie większej ilości wolnego czasu (głownie na odpoczynek i zwiedzanie). Dla dwóch osób jedzenie było w niewystarczających ilościach. Grupa stażystów z kierunku TPM narzekała na problemy z komunikacją w języku angielskim w pierwszych dniach stażu.

Ewaluacyjne pytanie trzecie odnosiło się  do umiejętności językowych: ” Czy poprawiłeś swoje umięjętności  językowe podczas kursu przygotowawczego i w trakcie pobytu za granicą” . 47 uczestników dostrzegło wyraźne korzyści, jakie wynieśli w tym aspekcie ze stażu: „ Tak , poznałem wiele ciekawych zwrotów oraz określeń podczas wykonywania ćwiczeń pisze Jakub Sosna”.”Tak nauczyłam się języka angielskiego zawodowego oraz wielu słów hiszpańskich  pisze Jakub Szkucik”. „Jakub Zimnol doceniał możliwość wykorzystania języka obcego w praktyce jak  i w życiu codzienny napisał, miałem przyjemność obycia się z językiem potocznym, używanym na co dzień”. Mikołaj Boda natomiast zauważył dużą rolę kursu przygotowawczego ”. Kilku stażystów odczuwało niedosyt związany z wykorzystanie języka obcego i sugerują kurs języka hiszpańskiego.

Ocena tego punktu programu przez większość uczestników jest tu wyraźnie pozytywna. W ten sposób wypełniło się jedno z podstawowych zadań projektu: wyraźnie polepszenie znajomości języka obcego

Pytanie czwarte sformułowano w następujący sposób: „Czy zwiększyły się Twoje umiejętności zawodowe dzięki udziałowi w stażu zagranicznym? W jaki sposób?

Ten punkt został w 100 % oceniony pozytywnie. Wszyscy uczestnicy stażu odpowiedzieli twierdząco na powyższe pytanie. Jakub Zimnol stwierdziły „Po raz pierwszy w życiu montowałem panele solarne i fotowaoltaiczne na stelażu”. Michał Matuszyk pisze ” Moje umiejętności zawodowe zwiększyły się dzięki bezpośredniemu kontaktowi z materiałami i urządzeniami oraz podejściu nauczycieli hiszpańskich i opiekuna polskiego poradziłem sobie, nie czułem presji choć czasu było mało”. Zofia Kołodziejczyk zauważa ” Dzięki zajęciom w plenerze lepiej wyobraziłam sobie wiedzę, którą chcieli nam przekazać prowadzący”. Alicja Hasa zauważa ” Poszerzyła się moja wiedza na tematy modowe, które w szkole nie były omówione dokładnie lub w ogóle o nich nie słyszałam”

Kolejne pytanie stanowiło próbę oceny hiszpańskiej kadry przez nasze stażystki: „Jak oceniasz kadrę nauczycielską, która prowadziła staż w Szkole Sevilla de Moda, Zespołu Szkół SAFA Ntra. Sra. de los Reyes, oraz w firmach odzieżowych w Barcelonie?

Wszyscy uczestnicy staży w Sevilli bardzo wysoko ocenili swoich hiszpańskich opiekunów. Cenili ich głównie za profesjonalizm, stworzenie miłej i twórczej atmosfery podczas stażu.

Julia Nowotarska napisała ” Kadra wykładowców swietnie wykształcona, sympatyczni i chętni do rozmowy ze stażystami, szanujący ich zdanie”. Wiktoria Hanke zwróciła uwagę na bardzo dobrze zorganizowane zajęcia i życzliwość prowadzących a także duże zaangażowania i chęć dzielenia się wiedzą.

Pytanie szóste odnosiło się do oceny organizacji i przebiegu stażu. Większość stażystów nie widzi powodów żeby coś zmieniać w przebiegu stażu, sugerowali natomiast chęć udziału  w większej liczbie wycieczek krajoznawczych.  Paweł Bochniak napisała ” Nic bym nie zmieniła, wszystko było zorganizowane idealnie i super”. Bartłomiej Żurowski napisał ” dwie wycieczki do innych miast oraz większa integracja z innymi grupami będącymi w tym samym czasie na stażu”. Pięciu stażystów zasugerowało zmianę godzin zajęć z godzin popołudniowych na poranne co umożliwiłoby lepszą organizację  zwiedzania okolicy. Stażyści z kierunku Technik Przemysłu Mody zastąpili by wykłady z udziałem tłumacza na wykłady w języku angielskim.

Na zakończenie stażyści odnieśli się do korzyści wynikających z uczestnictwa w programie. Dla wielu z nich była to niezapomniana przygoda. Zwrócili uwagę na doskonalenie umiejętności zawodowych, możliwość poznania kultury, kuchni i przyrody Hiszpanii. Oto kilka cytatów: ”Otrzymanie wiedzy nieosiągalnej w Polsce”, ” Nauka wielu nowych pojęć i zagadnień oraz poparcie zdobytej wiedzy praktykom”, „Możliwość zwiedzenia Hiszpanii, poznania nowej kultury”, ” Umiejętność odnalezienia się w nowym otoczeniu”, ” Zdobycie certyfikatu Europass Mobilność”, „Wszystko, myślę, że udział w takim projekcie jest bardzo dobrym pomysłem”

Opracowanie ewaluacji:
Koordynatorzy projektu: Iwona Łogusz, Gabriela Michalska

 

Skip to content