WYNIKI EWALUACJI

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

DLA PIERWSZEJ I DRUGIEJ GRUPY UCZESTNIKÓW

PROGRAMU „ERASMUS +”

BIELSKA SZKOŁA PRZEMYSŁOWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży

Sevilla (Hiszpania) 04.03.2015 – 30.06.2015,  04.03.2015 – 30.06.2015

Po powrocie obu grup  stażystów z Hiszpanii  uczestniczących w rozpoczętym w czerwcu 2015 roku programie „ERASMUS +”, koordynatorki (Iwona Łogusz oraz Gabriela Michalska) otrzymały od każdego uczestnika, ankietę ewaluacyjną, której celem było uzyskanie opinii uczestników w zakresie korzyści, jakie odnieśli z odbywania stażu zagranicznego, objętego w/w programem, a także wskazanie tych obszarów organizacji staży, które należałoby zmienić czy usprawnić. Uzyskane wypowiedzi, stanowiące odpowiedzi na konkretne pytania ankiety ewaluacyjnej wraz z wynikami ewaluacji, przeprowadzonej na miejscu praktyk w Sevilli przez hiszpańskich nauczycieli szkoły w, której młodzież odbywała staż, stanowią bogate źródło informacji o przebiegu staży, jak i zawierają liczne uwagi, które pomogły koordynatorkom usprawnić prace organizacyjne w celu doskonalenia organizacji kolejnych wyjazdów grupowych, jak i zwiększenia korzyści uzyskiwanych przez uczennice w sferze zdobywania wiedzy zawodowej i szlifowania znajomości języka. /W załączeniu wypełnione przez uczestników formularze naszej ankiety ewaluacyjnej.

Pierwsze pytanie ankiety ewaluacyjnej brzmiało jak zwykle: „ Proszę wymienić dwie zalety udziału w programie Erasmus+”  Wszyscy uczestnicy  docenili  możliwość poznania kultury, zabytków, przyrody  pięknej Hiszpanii. Bardzo dojrzałe wydaje się być sformułowanie mówiące o poszerzeniu horyzontów poznawczych, lepszego rozumienia złożoności świata poprzez poznawanie życia, kultury materialnej i duchowej innych nacji, co jest, rzecz jasna, niezwykle istotne z punktu widzenia idei kreujących Unię Europejską. Drugą najczęściej wymienianą korzyścią wynikającą z odbytego stażu była nauka nowych technik konfekcjonowania regionalnego stroju flameco oraz projektowanie strojów z uwzględnieniem charakterystycznych elementów np. falban.

Drugie pytanie ankiety ewaluacyjnej brzmiało :” Proszę wymienić dwie wady udziału w programie”. Pięciu stażystów nie podało żadnych powodów do niezadowolenia z udziału w stażu, trzynastu stażystów wskazało na zbyt krótki czas praktyk, a sześciu stażystom nie odpowiadały godziny odbywania stażu. Większość zajęć odbywała się w godzinach popołudniowych a tym osobom bardziej pasują godziny poranne. Dwie osoby zasugerowały zastąpienie kursu języka angielskiego kursem języka hiszpańskiego.

Ewaluacyjne pytanie trzecie odnosiło się  do umiejętności językowych: ” Czy poprawiłeś swoje umięjętności  językowe podczas kursu przygotowawczego i w trakcie pobytu za granicą” .Uczestnicy dostrzegli wyraźnie korzyści, jakie wynieśli w tym aspekcie ze stażu: „ Tak , poznałam słownictwo branżowe podczas kursu przygotowawczego języka angielskiego pisze Monika Giemula”.”Tak nauczyłam się języka angielskiego zawodowego oraz wielu słów hiszpańskich  pisze Paulina Glombica”. Patrycja Kielar docenia możliwość wykorzystania języka obcego w praktyce i pisze ” Miałam przyjemność obycia się z językiem potocznym, używanym na codzień”. Wioletta Królicka natomiast zauważa :” Musiałam porozumiewać się z nauczycielami oraz paniami w miejscu zakwaterowania”. Kilku stażystów odczuwa niedosyt związany z wykorzystanie języka obcego i sugerują kurs języka hiszpańskiego

Ocena tego punktu programu przez większość uczestników jest tu wyraźnie pozytywna. W ten sposób wypełniło się jedno z podstawowych zadań projektu: wyraźnie polepszenie znajomości języka obcego

Pytanie czwarte sformułowano w następujący sposób: „Czy zwiększyły się Twoje umiejętności zawodowe dzięki udziałowi w stażu zagranicznym? W jaki sposób?

Ten punkt został w 100 % oceniony pozytywnie. Wszyscy uczestnicy stażu odpowiedzieli twierdząco na powyższe pytanie. Gabriela Pudełko i Maja Szczęch stwierdziły „Dowiedziałyśmy się, że potrafimy więcej niż się spodziewałyśmy”. Artur Dzień pisze ” Dzięki podejściu nauczycieli hiszpańskich oraz opiekunów polskich poradziłem sobie, nie czułem presji choć czasu było mało”. Nikola Rudnik zauważa ” Dzięki wyposażeniu sal poznałam nowoczesne sprzęty oraz dowiedziałam się jak zaprojektować i uszyć stroje flamenco”.

Kolejne pytanie stanowiło próbę oceny hiszpańskiej kadry przez nasze stażystki: „Jak oceniasz kadrę nauczycielską, która prowadziła staż w Szkole Sevilla de Moda?

Wszyscy uczestnicy staży w Sevilli bardzo wysoko ocenili swoich hiszpańskich opiekunów. Artur Dzień napisał ” Otwarty, życzliwy kontakt nauczyciel- uczeń, praktykę zapamiętam na długo”. Siwik Dominika zwróciła uwagę na bardzo dobrze zorganizowane zajęcia i życzliwość prowadzących a ich duże zaangażowania i chęć dzielenia się wiedzą doceniła Wioletta Królicka.

Pytanie szóste odnosiło się do oceny organizacji i przebiegu stażu. Większość stażystów nie widzi powodów żeby coś zmieniać w przyszłości, np. Ewelina Danek napisała ” Nic bym nie zmieniła, wszystko było bardzo dobrze zorganizowane”. Pięciu stażystów zasugerowało zmianę godzin zajęć z godzin popołudniowych na poranne.

Na zakończenie stażyści odnieśli się do korzyści wynikających z uczestnictwa w programie. Dla wielu z nich była to niezapomniana przygoda. Zwrócili uwagę na doskonalenie umiejętności zawodowych, możliwość poznania kultury, kuchni i przyrody Hiszpanii. Oto kilka cytatów: ” Doświadczenie czegoś co przyda mi się w przyszłości”, ” Zmiana poglądów na wiele spraw, motywacja do działania”, „Rozwinęłam swoje umiejętności, poznałam nową kulturę, miałam możliwość spędzenia czasu w ciekawy sposób”, ” Umiejętność odnalezienia się w nowym otoczeniu”, ” Zdobycie certyfikatu Europass Mobilność”

Opracowanie ewaluacji:
Koordynatorzy projektu: Iwona Łogusz, Gabriela Michalska

 

Skip to content